Kalp Yetersizliği Elektronik Haber Bülteni Yıl: 8 Sayı: 3 / 2016


Kalp Yetersizliği ÇG
Yönetim Kurulu


Başkan:
Hakan Altay
Üye
Barış Kılıçaslan
Üye
Özlem Yıldırımtürk
Üye
Şerafettin Demir


Sayı Sorumlusu:
Prof. Dr. Nesligül Yıldrım

Katkıda Bulunanlar:
Prof. Dr. Nesligül Yıldırım
Prof. Dr. Yüksel Çavuşoğlu


ANKET

ANKET

Geçmiş anket sonuçları

Bülten İstek Formu
KY Bülteni - Kalp Yetersizliği Elektronik Haber Bülteni / "ESC 2016 Kongresinde Sonuçları Açıklanan Kalp Yetersizliği Çalışmaları" Eylül 2016 (3)
ESC 2016 Kongresinde Sonuçları Açıklanan Kalp Yetersizliği Çalışmaları

Congestive Heart Failure Cardiopoietic Regenerative Therapy (CHART-1): Clinical Trial Primary Outcomes
Alt Başlık: CHART-1 (Faz 3 Konjestif Kalp Yetersizliği Kardiyopoetik Rejeneratif Tedavi) çalışmasında mezanşimal kök hücrelerden elde edilen kardiyopoetik hücrelerin iskemik kalp yetersizliğindeki deki rolü araştırılmıştır.
Dergi: ESC 2016 Kongresi, Roma, 27-31 Ağustos 2016

Bugüne dek ileri iskemik kalp yetmezlikli hastalarda kardiyopoetik hücrelerin rolünü araştıran en büyük çalışma olan CHART-1’de iskemik kalp yetmezlikli, EF’si ≤%35 hastalar endomiyokardiyal ...


DANISH: A DANish randomized, controlled, multicenter study to assess the efficacy of Implantable cardioverter defibrillator in patients with nonischemic Systolic Heart failure on mortality)
Alt Başlık: DANISH çalışması, implante edilebilir kardiyoverter defibrilatörlerin noniskemik sistolik kalp yetersizlikli hastalarda mortalite üzerindeki etkinliğini araştırıyor.
Dergi: ESC 2016 Kongresi, Roma, 27-31 Ağustos 2016

Danimarka’da çok merkezli olarak yürütülmüş olan DANISH çalışmasında iskemik olmayan sistolik kalp yetersizliğinde primer koruma amaçlı takılan ICD’nin yararı araştırılmıştır. NT-proB...


Effects of Empagliflozin on Overall Heart Failure Burden and on Cardiovascular Mortality by Prevalent or Incident Heart Failure: Results from the EMPA-REG OUTCOME Trial
Alt Başlık: EMPA-REG Sonlanım Çalışmasından Sonuçlar: Empagliflozin’in kalp yetersizliği yükü ve kardiyovasküler mortalite üzerine etkileri
Dergi: ESC 2016 Kongresi, Roma, 27-31 Ağustos 2016

KV hastalık riski yüksek tip 2 DM olan standart tedavi altındaki hastaların empagliflozin alanlar ve plasebo grubu olarak randomize edildiği ve KV sonlanım noktalarının araştırıldığı EMPA-REG Çalış...


REM-HF: Remote management of heart failure using implanted devices and formalized follow-up procedures
Alt Başlık: REM-HF Çalışmasında implante edilebilir kardiyak cihaz (ICD, CRT) taşıyan kalp yetmezliği hastalarını uzaktan takip etmenin yararlı olup olmadığı araştırılmıştır.
Dergi: ESC 2016 Kongresi, Roma, 27-31 Ağustos 2016

REM-HF Çalışmasında kardiyak cihazı olan kalp yetmezlikli hastalar olağan bakım veya olağan bakım+haftalık uzaktan takip gruplarına randomize edilmiştir. Primer sonlanım olan ölüm veya KV nedenli...


2008 - 2020 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.