Kalp Yetersizliği Elektronik Haber Bülteni Yıl: 9 Sayı: 3 / 2017


Kalp Yetersizliği ÇG
Yönetim Kurulu


Başkan:
Hakan Altay
Üye
Barış Kılıçaslan
Üye
Özlem Yıldırımtürk
Üye
Şerafettin Demir


Sayı Sorumlusu:
Doç. Dr. Hakan Altay

Katkıda Bulunanlar:
Doç. Dr. Hakan Altay


ANKET

ANKET

Geçmiş anket sonuçları

Bülten İstek Formu
KY Bülteni - Kalp Yetersizliği Elektronik Haber Bülteni / "ESC-HFA 2017 Kongresinde Kalp Yetersizliği Çalışmaları" Temmuz 2017 (3)
ESC-HFA 2017 Kongresinde Kalp Yetersizliği Çalışmaları

Post hoc analysis of BLAST-AHF study (Biased Ligand of the Angiotensin Receptor Study in Acute Heart Failure)
Alt Başlık: Akut kalp yetersizliğinde, kan basıncı > 127 mmHg olan grupta TRV027 ilacının 1 mg/saat infüzyon dozu hem böbrek fonksiyonlarında iyileşme hem de mortalite ve hastane tekrar yatışlarında azalma sağlamıştır.
Dergi: Avrupa Kalp Yetersizliği ve 4.Dünya Akut Kalp Yetersizliği Kongresi, Paris, 29 Nisan- 2 Mayıs, 2017
...

Effect of Bromocriptine on left ventricular function in women with peripartum cardiomyopathy: A multicenter randomized study
Alt Başlık: Peripartum kardiyomiyopati (PPKM) gelişen hastalarda Bromokriptin tedavisi ile sol ventrikül fonksiyonlarında anlamlı iyileşme sağlanmaktadır.
Dergi: Avrupa Kalp Yetersizliği ve 4.Dünya Akut Kalp Yetersizliği Kongresi, Paris, 29 Nisan- 2 Mayıs, 2017
...

RELAX-AHF-2 trial: A multicenter, randomized, double blind, placebo- controlled phase III study to evaluate the efficacy, safety and tolerability of serelaxin when added to standart therapy in acute heart failure patients
Alt Başlık: RELAX-AHF çalışması, akut kalp yetersizliği ile yatan hastalarda serelaxinin hem kardiyovasküler mortaliteyi hem de tekrar hastaneye yatışları azaltmada etkili olmadığını göstermektedir.
Dergi: Avrupa Kalp Yetersizliği ve 4.Dünya Akut Kalp Yetersizliği Kongresi, Paris, 29 Nisan- 2 Mayıs, 2017
...

RESUS-AMI: Safety and Efficacy of Low Dose Intracoronary IGF-I to Prevent Heart Failure following Percutaneous Coronary Intervention for Acute Myocardial Infarction
Alt Başlık: Akut miyokard enfarktüsü geçiren ve ilk 2-12 saat içinde perkütan koroner girişim uygulanan hastalarda intrakoroner olarak verilen insulin-like growth factor-1 iyi bir güvenlik profile sergilese de sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonuna bir katkı sağlamamaktadır
Dergi: Avrupa Kalp Yetersizliği ve 4.Dünya Akut Kalp Yetersizliği Kongresi, Paris, 29 Nisan- 2 Mayıs, 2017
...

TRUE-AHF trial: Effect of Ularitide on Cardiovascular mortality in Acute Heart Failure
Alt Başlık: TRUE-AHF çalışmasında çalışma kriterlerine uymayan %17 hasta dışlandıktan sonra yapılan yeni analizler, Ularitid’in kardiyovasküler mortaliteye etkisinin olmadığı gerçeğini değiştirmemiştir.
Dergi: Avrupa Kalp Yetersizliği ve 4.Dünya Akut Kalp Yetersizliği Kongresi, Paris, 29 Nisan- 2 Mayıs, 2017
...

2008 - 2020 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.