Kalp Yetersizliği Elektronik Haber Bülteni Yıl: 9 Sayı: 4 / 2017


Kalp Yetersizliği ÇG
Yönetim Kurulu


Başkan:
Hakan Altay
Üye
Barış Kılıçaslan
Üye
Özlem Yıldırımtürk
Üye
Şerafettin Demir


Sayı Sorumlusu:
Prof. Dr. Nesligül Yıldırım

Katkıda Bulunanlar:
Prof. Dr. Nesligül Yıldırım
Prof. Dr. Yüksel Çavuşoğlu


ANKET

ANKET

Geçmiş anket sonuçları

Bülten İstek Formu
KY Bülteni - Kalp Yetersizliği Elektronik Haber Bülteni / "ESC 2017 Kongresinde Kalp Yetersizliği Çalışmaları" Ekim 2017 (4)
ESC 2017 Kongresinde Kalp Yetersizliği Çalışmaları

Effects of empagliflozin on risk for cardiovascular death and heart failure hospitalization across the spectrum of heart failure risk in the EMPA-REG OUTCOME trial
Alt Başlık: Kardiyovasküler hastalık ve diyabeti olan olgularda empagliflozin, kalp yetersizliği (KY) gelişme riski düşük yüksek veya çok yüksek-tüm gruplarda kardiyovasküler ölüm ve KY hospitalizasyonu azaltmaktadır.
Dergi: ESC 2017 Kongresi, Barselona, 26-30Ağustos 2017
Kardiyovasküler (KV) hastalık ve tip 2 diyabeti (T2DM) olan hastalar, KY gelişimi açısından risk altındadırlar. Daha önce sonuçları açıklanmış ve yayınlanmış EMPA-REG OUTCOME Çalışması, empagliflozin...

Catheter Ablation versus Standard conventional Treatment in patients with LEft ventricular dysfunction and Atrial Fibrillation (CASTLE-AF)
Alt Başlık: CASTLE-AF Çalışması; AF bulunan sol ventrikül disfonksiyonlu hastalarda, ilaç tedavisi ile karşılaştırıldığında AF’nin kateter ablasyonla tedavisi ile tüm nedenli mortalite ve KY hospitalizasyonun azaltılabileceğini destekliyor
Dergi: ESC 2017 Kongresi, Barselona, 26-30Ağustos 2017
Daha önce yapılmış çalışmaların sonuçları, AF bulunan KY’de ilaç tedavisi ile sürdürülen ritm kontrol stratejisinin, hız kontrol stratejisine istatistiksel anlamlı ilave bir yarar getirmediğini destek...

The Routine versus Aggressive upstream rhythm Control for prevention of Early persistent atrial fibrillation in heart failure study (RACE 3)
Alt Başlık: Kalp yetersizliğinde erken persistan atrial fibrilasyonun önlenmesinde rutin ve agresif ritm kontrol tedavilerinin karşılaştırılması
Dergi: ESC 2017 Kongresi, Barselona, 26-30Ağustos 2017
RACE 3 Çalışması, erken, hafif-orta kalp yetersizliği ve erken kısa süreli atrial fibrilasyonu olan hastalarda risk faktörlerine yönelik titiz tedavi ve yaşam tarzı değişikliklerinin, 12 aylık süre iç...

2008 - 2020 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.