TKD YAYINLARI
Skip Navigation Links
 • Projeler
 • Kadın Kalbinde Kırmızı Alarm
 • Kadın Kalbinde Kırmızı Alarm

  Değerli Meslektaşlarım,

  Kardiyovasküler hastalıklar her iki cinsiyette de en önemli mortalite nedenidir. Ancak kadın ölümlerinin % 55'ten fazlasının kardiyovasküler nedenlere bağlı olması sorunun kadınlarda giderek artıp önemli boyuta geldiğini göstermektedir. Kardiyovasküler hastalıkların patogenezi her iki cinsiyette aynı olmakla birlikte; kadınlarda hastalıktan şüphelenme oranları düşük kalmakta, klinik bulgular farklı olmakta, tanı ve tedavi yaklaşımları değişebilmektedir. Ancak kadınların, yapılan çalışmalarda sayıca düşük temsil edilmeleri nedeniyle, bu farklılıklarla ilgili veri eksikliği vardır.

  2007 yılında Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC), Avrupa Kalp Ağı (EHN) ile birlikte, konuya dikkat çekmek için Avrupa Kalp Sağlığı Stratejisi çerçevesindeki Avrupa Kalp Sağlığı Projesi içinde "Kadınlar ve Kalp Damar Hastalıkları" programını başlatmış ve bu konu ile ilgili uzmanlara, kamu otoritelerine ve araştırmacılara yönelik önerileri de içeren kapsamlı bir rapor hazırlamıştır. Burada amaç, kadınlarda risk belirleme, tanı, tedavi ve klinik çalışmalar konusunda yeni stratejiler oluşturup mevcut durumun daha iyiye gitmesini sağlamaktır.

  Türk Kardiyoloji Derneği bünyesinde kurduğumuz Kadın ve Kalp Sağlığı Proje Ekibi kadınlarda kardiyovasküler hastalıklar konusunda araştırma ve eğitim yapmakta, Avrupa Kardiyoloji Derneği ile işbirliği içinde çalışmalarını yürütmektedir.

  Türk Kardiyoloji Derneği Kadın ve Kalp Sağlığı Proje Ekibi tarafından hazırlanan bu ekte kadınlarda kardiyovasküler hastalıklarla ilgili derlemelerin yanı sıra Avrupa Kardiyoloji Derneği ve Avrupa Kalp Ağı'nın bu yıl hazırladığı "Kadın Kalbinde Kırmızı Alarm" sonuç raporları da yer almaktadır.

  Bu raporlar uluslararası bir ekip tarafından yoğun bir çalışma sonucunda hazırlanmış olup bu çalışmada ülkemizi temsilen Doç. Dr. Meral Kayıkçıoğlu ve Prof. Dr. Dilek Ural yer almıştır.

  Yararlı olması dileği ile.

  Prof. Dr. Lale TOKGÖZOĞLU
  Türk Kardiyoloji Derneği Kadın ve Kalp Sağlığı Proje Ekibi Başkanı  Kitap için tıklayınız