TKD YAYINLARI
Skip Navigation Links
 • Eğitim
 • Ödüller ve Burslar
 • Ödüller
 • Ödüller

  Ulusal Kardiyoloji Kongresi En Başarılı Üç Bildiri Ödülü (2004-)

  Her kongremize gönderilen bildirilerden, hakem kurulu değerlendirmelerine göre en yüksek ortalama puanı alan 3 bildirinin sahiplerine verilen bu ödül 1250 TL olarak saptandı.


  Ulusal Kardiyoloji Kongresi Poster Ödülü (1995-)

  Ulusal Kardiyoloji Kongresi süresince üç günün her birinde sunulan posterlerden görevli jüri tarafından seçilen posterlere verilen ödüllerdir. Bu ödülün tutarı 600 TL'dir.


  Araştırma Projelerine Destek

  Araştırma Projelerine Destek  
  Gönderilen proje sayısı 103 (1997'den beri)
  Desteklenen proje sayısı 73
  Tamamlanan proje sayısı 40
  Araştırma Ödülleri  
  Özgün Klinik Araştırma Tasarım Ödülü 2003'ten beri
  Prof. Dr. Muzaffer Esat Güçhan ve Prof. Dr. Remzi Özcan Genç Araştırmacı Teşvik Ödülleri 1993' ten beri
  Üst Düzey Yayın Ödülleri  
  Başlatıldığı yıl 1997
  Ortalama yıllık ödül sayısı 200

  Actelion Ödülü

  ACTELION’un kurumsal sorumluluk anlayışı çerçevesinde sağladığı koşulsuz destekle, Türkiye’de kardiyopulmoner vasküler hastalık alanında yürütülen araştırmaları teşvik etmek üzere “Türk Kardiyoloji Derneği-Actelion Kardiyopulmoner Vasküler Hastalık Araştırma Ödülü” programı başlatılmıştır.

  Bu yıl üçüncüsü verilecek olan bu ödül, 29. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi’ne sözlü bildiri ya da poster olarak sunulmak üzere kabul edilecek ya da 10 Eylül 2013’e kadar TKD’ye gönderilecek kardiyopulmoner vasküler hastalıkla ilgili araştırmalar arasından, Kongre Bilim Kurulu tarafından, aşağıdaki koşullar uyarınca seçilecek çalışmanın kardiyoloji uzmanı veya kardiyolojide uzmanlık programında olan birinci ismine verilecektir:

  • Proje yayınlanmış ise, yayın tarihinin bir yıldan eski olmaması,
  • Başvuru sahibinin TC vatandaşı olması (Türk hekimlerinin yurtdışında gerçekleştirdiği projeler kabul edilmektedir).
  • Kongreye kabul edilen bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için yazar tarafından ayrıca 10 Eylül 2013’e dek aşağıdaki biçimde başvuru dosyalarının TKD’ye ulaştırılması gerekmektedir.

  Başvuru dosyasında bulunması gereken evraklar:

  • Başvuru sahibinin özgeçmişi,
  • Proje sinopsisi,
  • Proje, etik kurul onayı gibi izin alınmasını gerektirir bir proje ise (prospektif klinik çalışma, hayvan çalışması vs), ilgili kurul onayının fotokopisi,
  • Proje sonuç raporu yayınlanmış projelerde tam metin makale, henüz yayınlanmamış projelerde proje sonuçlarını kapsayan rapor (poster sunumu olarak kabul edilmiş projelerde hazırlanmış poster, sözlü bildiri olarak kabul edilmiş projelerde ise sonuçlara ait tartışma bölümünün de yer aldığı sunum slaytları ya da dergiye gönderilmiş draft makale kabul edilir)
  • Proje birden fazla kişi tarafından yürütülmüş ise, proje sahibinin diğer proje yürütücülerini bu başvuruyla ilgili bilgilendirdiğini ve diğer yürütücülerle herhangi bir anlaşmazlık durumunda sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ettiğini gösterir imzalı beyan

  Hazırlanan başvuru dosyalarının dört nüsha olarak en geç 10.09.2013 tarihinde TKD Merkezinde olacak şekilde postalanması gerekmektedir. Bu tarihten sonra TKD’ye ulaşacak başvurular kabul edilmeyecektir.

  TKD Merkezi:
  Nish İstanbul A Blok Kat:8
  No:47-48 Çobançeşme,Sanayi
  Cd.11,Yenibosna
  34196, İstanbul

  Ayrıntılı bilgi için www.tkd.org.tr ve www.pulmonerhipertansiyon.com adresine başvurunuz.

   

  TKD-Novartis Özgün Klinik Araştırma Tasarım Ödülü

  Kardiyovasküler tıpta ARB ve statin kullanımı ile ilişkili, titiz ve özenli bir yöntemle planlanmış, özgün, önemli yenilik getiren ve herhangi bir yerde yayınlanmamış nitelikte olan çalışmalarıyla araştırmacılarımız bu yarışmaya katılmışlardır.

   

  TDKB Asil Üyelerinden Türkiye'ye Gelecek Konuk Uzman Teşvik Ödülü

  2010 Yılında duyurulan ve 2011 'de uygulamaya giren bu ödül, Türk Dünyası Kardiyoloji Birliği Asil Üyesi ülke derneklerince her yıl belirlenecek ikişer genç uzmana Türkiye'nin Kardiyoloji Uzmanlık Eğitim Kurumlarından birinde toplam 6 aylık bir süre için Türkçe ve Kardiyoloji bilgi ve deneyimlerini geliştirmeleri için verilmektedir. Şimdiye dek bu ödül Kırgızistan'dan dört genç kardiyologa verildi.

   

  TKD - Kardiyak Görüntüleme Toplantısı En Başarılı Olgu Philips Ödülleri (2010-)

  Kardiyak Görüntüleme toplantısına gönderilen en iyi olgu sunumu için verilmektedir.

   

  TKD-Servier Bilimsel Yayın Ödülü (2011-)

  Her yıl Hipertansiyon, Koroner Arter Hastalığı veya Kalp Yetersizliği alanlarında son bir yıl içinde TKD Arşivi'nde ve uluslar arası saygın hakemli dergilerde yayınlanan makalelerle başvurulabilmekte ve başvuranlar arasından TKD Jürisince seçilen en başarılı 3 makalenin birinci yazarına verilmektedir.

   

  TKD Prof. Dr. Muzaffer Esat Güçhan ve Prof. Dr. Remzi Özcan Genç Araştırmacı Teşvik Ödülleri (1993-)

  Derneğimizin 1993 yılından beri her yıl verdiği Genç Araştırmacı Ödüllerinin isimleri 27 Şubat 2009 Yönetim Kurulu kararıyla değiştirilmiş; Birincilik Ödülüne kurucu başkanımız ve ilk Onursal Başkanımız Prot. Dr. Muzaffer Esat Güçhan'ın, İkincilik Ödülüne ise eski başkanlarımızdan ve ikinci Onursal Başkanımız Prof. Dr. Remzi Ozcan'ın isimleri verilerek; bu değerli önderlerimizin anılarının ölümsüzleştirilmesi ve onların ortaya koydukları unutulmaz bilim insanı ve hekim kimlikleriyle genç kuşaklara örnek olmalarının sağlanması amaçlanmıştır. Başvuranlar arasından jürinin seçtiği birinci ve ikinciye verilecek bu ödüller 2017 yılı için 4000 TL ve 2500 TL olarak belirlendi.

   

  Uluslararası Yayınları Teşvik Ödülleri (1997-)

  Uluslararası yayınları teşvik etmek amacıyla bilimsel değeri yüksek uluslararası belirli dergilerde yayınlanan çalışmalara verilen ödüllerdir. Ödülden yararlanmak isteyenler Türk Kardiyoloji Derneğinin Uluslararası Yayınları Teşvik Programı Uygulama Esasları'nda belirtilen koşulları sağladıklarını belirten yazı ve yayın örneği ile Dernek Genel Sekreterliğine başvururlar. Günümüze dek araştırmacılarımız 1.200'ü aşkın yayınla bu destekten yararlandı.

   

  Üç Büyük Uluslararası Kongrede Yer Alan Bildirilere Destek (1997-)

  Avrupa Kardiyoloji Kongresi, Amerikan Kalp Cemiyeti (AHA) ve Amerikan Kalp Koleji (ACC) Kongrelerinde bildirileri sözlü sunuma kabul edilen kardiyologlarımıza 1997 yılından itibaren nakdi ödül verilmektedir. 2015 yılında bu ödül sözlü bildiriler için 750TL’dir. Başlangıcından itibaren poster sunumuna kabul edilenler için de verilen bu ödül 2015’ten başlayarak yalnızca Sözlü Bildiriler için verilmektedir.