Skip Navigation Links
 • Kılavuzlar
 • Kardiyak Görüntüleme
 • Kardiyak Görüntüleme

  EACVI Kardiyak Görüntüleme Uzman Uzlaşı Belgesi
  Transtorasik Ekokardiyografi Standart Rapor Örneği

   

  Türk Kardiyoloji Derneği olarak destek verdiğimiz projeler