TKD YAYINLARI
Skip Navigation Links
  • Kılavuzlar
  • Kardiyak Görüntüleme
  • Kardiyak Görüntüleme

    EACVI Kardiyak Görüntüleme Uzman Uzlaşı Belgesi
    Transtorasik Ekokardiyografi Standart Rapor Örneği