Önemli Tarihler        İletişim Adresleri        Site Haritası        ENGLISH    
 

DAVET

KOMİTE ve KURULLAR

BİLİMSEL PROGRAM

İKYD KURS PROGRAMI

GENEL BİLGİLER

KAYIT ve KONAKLAMA

BİLDİRİ ÖZETLERİ

E-POSTER

SPONSORLUKLAR

İLETİŞİM FORMU


E-posterler için son tarih: 1 Ekim 2007                                       

 
 

YÖNETİM KURULU

Şeref Başkanı
Remzi Özcan

Başkan
Çetin Erol

Önceki Başkan
Ali Oto

Başkan Yardımcıları
Vedat Aytekin
Mahmut Şahin

Genel Sekreter
Ömer Kozan

Genel Sekreter Yardımcıları
Ali Ergin
Sema Güneri

Muhasip
Cevat Kırma

Veznedar

Muzaffer Değertekin

Üyeler
Mehmet Aksoy
Neşe Çam
Adnan Abacı

KONGRE BİLİMSEL KURULU

Başkan
Başkan Yardımcısı
Çalışma Gruplarından Sorumlu
                            Başkan Yardımcısı

Üyeler
Çetin Erol
Vedat Aytekin

Mahmut Şahin
Ali Ergin
Sema Güneri
Muzaffer Değertekin
Mehmet Aksoy
Neşe Çam

KONGRE PROGRAM DANIŞMA KURULU
 
Levent Altıntop
Erdem Diker

Ayşe Emre
Nuray Enç

Mehmet Eren
Erdoğan İlkay
Cihangir Kaymaz
Aytaç Öncül
Gül Sağın Saylam

Mustafa Şan
Bengi Yaymacı
Aylin Yıldırır
CPR Kurs Yöneticisi
Pacemaker, Aritmi ve Elektrofizyoloji Ç.G.Bşk.
Nükleer Kardiyoloji Ç.G.Bşk.
Kardiyovasküler Hemşirelik ve Teknisyenlik Ç.G.Bşk.
Kalp Yetersizliği Ç.G.Bşk.
Girişimsel Kardiyoloji Ç.G.Bşk.
Ekokardiyografi Ç.G.Bşk.
Hipertansiyon Ç.G.Bşk.
Erişkin Konjenital Kalp Hastalıkları Ç.G.Bşk.
Lipid Ç.G.Bşk.
Koroner Kalp Hastalığı Ç.G.Bşk.
Kalp Kapak Hastalıkları Ç.G.Bşk.

 
   
 

LookUs & Online Makale