Dernek Tr Eng

KOMİTE VE KURULLARTÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Başkan
Ömer KOZAN
Gelecek Başkan
Lale TOKGÖZOĞLU
Başkan Yardımcısı
Mehmet AKSOY
Genel Sekreter
M. Kemal EROL
Genel Sekreter Yardımcısı
Adnan ABACI
Sayman
Ramazan ÖZDEMİR
Üyeler
Sıddık ÜLGEN
Engin BOZKURT
Enver ATALAR

KONGRE BİLİM KURULU

Lale TOKGÖZOĞLU (Başkan)
M. Kemal EROL
Mehmet AKSOY
Adnan ABACI
Enver ATALAR
Rasim ENAR
Bülent GÖRENEK
Giray KABAKCI
Serdar KÜÇÜKOĞLU
Mehmet ÖZKAN
Dilek URAL
Mehdi ZOGHİ

Kongre Program Danışma Kurulu

Erdoğan İLKAY
TKD Girişimsel Kardiyoloji Birliği Başkanı
Abdi BOZKURT
TKD Kalp Kapak Hastalıkları Çalışma Grubu Başkanı
Omaç TÜFEKÇİOĞLU
TKD Kardiyak Görüntüleme Çalışma Grubu Başkanı
Bülent Behlül ALTUNKESER
TKD Lipit Çalışma Grubu Başkanı
Ahmet VURAL
TKD Aritmi Çalışma Grubu Başkanı
Yüksel ÇAVUŞOĞLU
TKD Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu Başkanı
Doğan ERDOĞAN
TKD Hipertansiyon Çalışma Grubu Başkanı
İstemihan TENGİZ
TKD Koroner Kalp Hastalığı Çalışma Grubu Başkanı
Zeynep ÖZER
TKD Kardiyovasküler Hemşirelik ve Teknisyenlik Çalışma Grubu Başkanı
Başar CANDER
İleri Kardiyak Yaşam Desteği (CPR) Kursu Direktörü