KOMİTE VE KURULLAR

YÖNETİM KURULU
Başkan Mahmut Şahin, FESC, FACC
Gelecek Başkan Mustafa Kemal Erol
Başkan Yardımcısı Adnan Abacı
Genel Sekreter Engin Bozkurt
Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Aydoğdu
Sayman Necla Özer
Üye Ömer Göktekin
Üye Meral Kayıkçıoğlu
Üye Mehmet Birhan Yılmaz
 
BİLİM KURULU
Dr. Mustafa Kemal Erol (Başkan)
Dr. Servet Altay
Dr. Enver Atalar
Dr. Sinan Aydoğdu
Dr. Engin Bozkurt
Dr. Murat Ersanlı
Dr. Bülent Görenek
Dr. Meral Kayıkçıoğlu
Dr. Mustafa Kılıçkap
Dr. Merih Kutlu
Dr. Aytaç Öncül
Dr. Necla Özer
Dr. Mahmut Şahin
Dr. Lale Tokgözoğlu
Dr. Mehmet Birhan Yılmaz

 
Copyright @ 2017 Türk Kardiyoloji Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale