BİLİMSEL PROGRAM
 
PROGRAM ŞEMASI
 
5 EKİM 2017, PERŞEMBE
  İstanbul Ankara Antalya Bakü Saraybosna Bişkek Aşkabat Almatı
11:00 - 12:15 Sempozyum 1
Koroner arter hastalığında sorunlu hasta yönetimi

Sempozyum 2
Majör çalışmalardan klinik pratiğimize yansımalar
Sempozyum 3
Endokardit
Genç Kardiyologlar Oturumu 1
Komplike kalp yetersizliği hastasında adım adım tedavi: Uzmanlar ne söylüyor?

Kurs 1
Uygulamalı temel ekokardiyografi kursu

Sözlü Bildiriler 1
(SB-01 / SB-06)
Aritmi - 1
Sözlü Bildiriler 2
(SB-07 / SB-11)
Koroner dışı
girişimler
Olgu Sunumu 1
(S0-01 / SO-07)
Kalp yetersizliği
12:15 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
14.00 - 18.00 POSTER BİLDİRİLER (PB-1 / PB-27)
14.00 - 18.00 POSTER OLGULAR (PO-1 / PO-25)
13:30 - 14:45 Sempozyum 4
Atriyal fibrilasyonda tartışmalı konular

Sempozyum 5
İleri sol ventrikül disfonksiyonunda revaskülarizasyon
Sempozyum 6
Miyokardit: Güncel tanı ve tedavi yaklaşımları
Genç Kardiyologlar Oturumu 2
Acil servisten taburculuğa akut koroner sendrom
Kurs 2
Temel TEE kursu
Sözlü Bildiriler 3
(SB-12 / SB-16)
Atriyal fibrilasyon
Sözlü Bildiriler 4
(SB-17 / SB-21)
Karotis-serebral
iskemi
Olgu Sunumu 2
(S0-08 / SO-14)
Perikart - Pulmoner
Hipertansiyon
14:45 - 15:15 KAHVE MOLASI
15:15 - 16:30 Sempozyum 7
Olgularla koroner lezyonu değerlendirmede yardımcı yöntemler
Nasıl Yapalım? 1
Vakalarla pacemaker ICD-CRT: Sorunlar ve çözüm için ipuçları
Senkoplu hastaya yaklaşım
Sempozyum 8
Enine boyuna perikart hastalıkları
Genç Kardiyologlar Oturumu 3
Kardiyoloji konsültasyon kitabından: Gençler soruyor, uzmanlar cevaplıyor
Kurs 3
3 Boyutlu eko kursu
Sözlü Bildiriler 5
(SB-22 / SB-27)
Aritmi - 2
Sözlü Bildiriler 6
(SB-28 / SB-32)
Koroner arter
hastalıgı I
Olgu Sunumu 3
(S0-15 / SO-21)
Girişimsel
İşlemler - 1
16:30 - 17:00 KAHVE MOLASI
17:00 - 18:00 Uydu Sempozyumu 1
SANOFI

Serebrovasküler mi? Kardiyovasküler mi?
Uydu Sempozyumu 2
RECORDATI

Dislipidemi

Uydu Sempozyumu 3
ABDİ İBRAHİM

Kalp yetersizliği hastalarında demir eksikliğinin tanı ve tedavisi

         
18:30 - 19:00 Açılış Töreni              
6 EKİM 2017, CUMA
  İstanbul Ankara Antalya Bakü Lefkoşa Saraybosna Bişkek Aşkabat Almatı
08.00 - 12.00 POSTER BİLDİRİLER (PB-28 / PB-56)
08.00 - 12.00 POSTER OLGULAR (PO-26 / PO-58)
08:30 - 09:45 TKD-ACC Ortak Oturumu
Kardiyolojide popüler gündem
Sempozyum 9
Klinik kardiyolojide zor kararlar, olgularla tartışalım
Sempozyum 10
Acil serviste aritmi: Neleri yap, neleri yapma?
Genç Kardiyologlar Oturumu 4
Genç kardiyologların yüksek riskli olgulara yaklaşımı
Türk Dünyası Kardiyoloji Birliği Oturumu - 1

Kurs 4
Periferik girişim kursu - 1
Sözlü Bildiriler 7
(SB-33 / SB-37)
ST yükselmeli
miyokard infarktüsü
Sözlü Bildiriler 8
(SB-38 / SB-42)
Transradiyal
girişimsel işlemler
Olgu Sunumu 4
(S0-22 / SO-28)
Kardiyak
Görüntüleme
09:45 - 10:00 KAHVE MOLASI
10.00 - 11.15 Sempozyum 11
ST yükselmesiz akut koroner sendrom 2017
Sempozyum 12
Olgularla bifürkasyon lezyonlarında perkütan teknikler
Sempozyum 13
Kardiyak Pacemaker- ICD-CRT: püf noktaları
Genç Kardiyologlar Oturumu 5
Genç kardiyologlar kapak hastalıklarını tartışıyor
Türk Dünyası Kardiyoloji Birliği Oturumu - 2


Kurs 5
Karotis ve vertebral girişim kursu
Sözlü Bildiriler 9
(SB-43 / SB-47)
Kalp yetersizliği - Prognoz
Sözlü Bildiriler 10
(SB-48 / SB-53)
Hipertansiyon-
Uyku apnesi
Olgu Sunumu 5
(S0-29 / SO-35)
Pacemaker
İmplantasyonu
11:15 - 11:45 KAHVE MOLASI
11:45 - 12:45

Uydu Sempozyumu 4
DAIICHI SANKYO

AF Tedavisi Yeniden Şekilleniyor En Yeni NOAK Edoksaban Hakkında Herşey


Uydu Sempozyumu 5
NOVARTIS & FARMANOVA

ARNİ: Düşük Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetersizliği Tedavisinde Değişime Pratik Bakış

Uydu Sempozyumu 6
BOEHRINGER INGELHEIM
Oral Antikoagulan Kullanan Hastada Klinisyenin Zor Anları


           
12:45 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14.00 - 18.00 POSTER BİLDİRİLER (PB-57 / PB-87)
14.00 - 18.00 POSTER OLGULAR (PO-59 / PO-98)
14:00 - 15:15 Sempozyum 14
Koroner dışı girişimler: Kimlere uygulanmalı, kimlere uygulanmamalı, hangi yöntem perkütan teknikler/cerrahi)?

Sempozyum 15
Kapak hastalıklarının tedavisi kararında ekokardiyografi
Sempozyum 16
Akut pulmoner emboliden kronik pulmoner hipertansiyona
Genç Kardiyologlar Oturumu 6
Genç kardiyologlar ileri evre kalp yetersizliği tedavisini konuşuyor

Akılcı ilaç kullanımı
Kurs 6
Koroner bifürkasyon kursu
Sözlü Bildiriler 11
(SB-54 / SB-58)
Pulmoner hipertansiyon
Sözlü Bildiriler 12
(SB-59 / SB-64)
Koroner arter
hastalığı - 2
Olgu Sunumu 6
(S0-36 / SO-42)
Koroner dışı girişimler - 1
15:15 - 15:30 KAHVE MOLASI
15:30 - 16:45 Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği ile Ortak Oturum
Medikal tedaviden transplantasyona ileri evre kalp yetersizliğinin yönetim

ESC Kılavuzları Yarışması
Sempozyum 17
Olgularla hipertansiyon

Genç Kardiyologlar Oturumu 7 Ekokardiyografide yeniliklere kısa bir bakış

  Kurs 7
Endokardiyal biyopsi kursu
Sözlü Bildiriler 13
(SB-65 / SB-69)
Çeşitli hastalıklarda kalp
Sözlü Bildiriler 14
(SB-70 / SB-74)
Kardiyovasküler
degerlendirme ve
takip
Olgu Sunumu 7
(S0-43 / SO-49)
Girişimsel işlemler - 2
16:45 - 17:00 KAHVE MOLASI
17:00 - 18:00 Uydu Sempozyumu 7
SANOFI
Hiperkolesterolemi Tedavisinde Yeni Çağ


Uydu Sempozyumu 8
İBRAHİM ETEM - MENARINI

Kararlı Koroner Arter Hastalığına Yaklaşım 2017: Girişimsel & Medikal Tedaviler

Uydu Sempozyumu 9
PFIZER

Eliquis ile AF’ye Farklı Bakış Açıları


           
18:00 - 19:00 İlginç Olgular-1

İlginç Olgular-2 Uzmanına Danış Oturumu
ACTELION
PAH Tedavisinde Nasıl Yola Çıkalım?
           
7 EKİM 2017, CUMARTESİ
  İstanbul Ankara Antalya Bakü Lefkoşa Saraybosna Bişkek Aşkabat Almatı
08.00 - 12.00 POSTER BİLDİRİLER (PB-88 / PB-117)
08.00 - 12.00 POSTER OLGULAR (PO-99 / PO-133)
08:30 - 09:45 TKD-ESC Ortak Kılavuz Oturumu
Neler değişti?

Sempozyum 18
LDL düşürücü tedavide gündem

Sempozyum 19
Girişimsel kardiyoloğun kâbusları
Genç Kardiyologlar Oturumu 8
Heart Failure of Tomorrow - HOT (Yarının Kalp Yetersizliği Uzmanları) Olgularla kalp yetersizliği tedavisi

Hemşirelik Çalışma Grubu Oturumları

Oturum 1
Kardiyovasküler hastalıklarda yoğun bakım yönetimi
Kurs 8
Temel istatistik kursu
Sözlü Bildiriler 15
(SB-75 / SB-79)
Kardıyak görüntüleme
1: Intima media
kalınlığı
Sözlü Bildiriler 16
(SB-80 / SB-84)
Kardiyovasküler
koruma: Lipit - 1
Olgu Sunumu 8
(S0-50 / SO-56)
Koroner dışı girişimler - 2
09:45 - 10:00 KAHVE MOLASI
10:00 - 11:15 Sempozyum 20
ST yükselmeli akut koroner sendrom 2017


TKD-TND Ortak Oturumu
Akut inmeli hastaya yaklaşım
Sempozyum 21
Hipertansiyon tanı ve tedavisinde güncel konular
Genç Kardiyologlar Oturumu 9
Ateroskleroz tedavisinde yeni ufuklar
Oturum 2
Kardiyolojide invaziv olmayan tanı yöntemleri
Kurs 9
Bilimsel çalışmadan makaleye
Sözlü Bildiriler 17
(SB-85 / SB-89)
Kardiyovasküler
koruma: Lipit - 2
Sözlü Bildiriler 18
(SB-90 / SB-94)
Kontras nefropati
Olgu Sunumu 9
(S0-57 / SO-63)
Kapak
hastalıkları
11:15 - 11:45 KAHVE MOLASI
11:45 - 12:45 Uydu Sempozyumu 10
BAYER

Rivaroksaban ile farklı hastalarda etkililik ve güvenlilik aynı karede
Uydu Sempozyumu 11
SERVIER

Kanaate Karşı Kanıtlar Hipertansiyon tedavisinde güncellemeler


Uydu Sempozyumu 12
ASTRA ZENECA

ESC 2017’den Taze Haberler… Hangi hastaya, ne kadar süreyle, hangi OAP?

        
12:45 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14.00 - 18.00 POSTER BİLDİRİLER (PB-118 / PB-137)
14.00 - 18.00 POSTER OLGULAR (PO-134 / PO-167)
14:00 - 15:15 TKD - ESC Kalp Yetersizliği Birliği Ortak Oturumu
ESC 2016 Kalp yetmezliği kılavuzundan klinik pratiğe yansıyan değişimler

Sempozyum 22
Anamnez ve fizik muayene unutuluyor mu?
Sempozyum 23
Olgularla komplikasyon yönetimi
Genç Kardiyolog Oturumu 10
Kardiyolojide yeni ilaçlar ve ilaç geliştirilmesi
Oturum 3
Kardiyolojide invaziv tanı yöntemleri
Kurs 10
Zor EKG yorumlama kursu
Sözlü Bildiriler 19
(SB-95 / SB-100)
Akut miyokart infarktüsü

Sözlü Bildiriler 20
(SB-101 / SB-105)
Kapak trombozu
Olgu Sunumu 10
(S0-64 / SO-70)
Koroner arter hastalığı
15:15 - 15:30 KAHVE MOLASI
15:30 - 16:45 Sempozyum 24
Kardiyolojide 2017
Sempozyum 25
Hasta sorularına cevaplar
Sempozyum 26
Aort hastalıkları
Sempozyum 27
EKG’de kafa karışıklıkları?
Oturum 4
Kardiyolojide invaziv tedavi yöntemleri ve hemşirelik yaklaşımı
Kurs 11
Koroner BT kursu
Sözlü Bildiriler 21
(SB-106 / SB-111)
Akut koroner sendromlar
Sözlü Bildiriler 22
(SB-112 / SB-116)
Kardiyak toksite
Olgu Sunumu 11
(S0-71 / SO-77)
Çeşitli olgular - 1
16:45 - 17:00 KAHVE MOLASI
17:00 - 18:00
Uydu Sempozyumu 14
BAYER

PE’den KTEPH’e / Düşün, Fark Et, Tedavi Et


Uydu Sempozyumu 15
SERVIER

Klinik Kanıtlardan Güncel Pratiğe Angina ve Kalp Yetersizliği

        
18:00 - 19:00 İlginç Olgular-3
İlginç Olgular-4     Oturum 5
Hemşireler için kalıcı kalp pili kursu

   
8 EKİM 2017, PAZAR
  İstanbul Ankara Antalya Bakü Lefkoşa Bişkek Aşkabat Almatı
08.00 - 12.00 POSTER BİLDİRİLER (PB-138 / PB-165)
08.00 - 12.00 POSTER OLGULAR (PO-168 / PO-205)
08:30 - 09:45 Sempozyum 28
Kardiyoonkoloji oturumu
Sempozyum 29
Olgularla kapak hastalıklarına yaklaşım
Sempozyum 30
Yoğun bakımda kardiyoloğun kan gazı sancısı: Olgularla kan gazı değerlendirme ve mekanik ventilasyon seçenekleri

Karşıt Görüş 1
Kalp yetersizliğinde karşıt görüşler

Karşıt Görüş 4
ST yükselmeli miyokard enfarktüsünde...
Kurs 12
Kronik total oklüzyon kursu
Sözlü Bildiriler 23
(SB-117 / SB-121)
Çesitli hastalıklarda
kalp
Sözlü Bildiriler 24
(SB-122 / SB-127)
Kardıyak görüntüleme 2:
Ekokardiyogra
Olgu Sunumu 12
(S0-78 / SO-84)
Çeşitli olgular - 2
09:45 - 10:00 KAHVE MOLASI
10:00 - 11:15 Sempozyum 31
Kompleks koroner girişimlerde güncelleme
Sempozyum 32
Pulmoner hipertansiyon 2017: Dünya deneyimi ve Türkiye verileri
Nasıl Yapalım? 2
Ablasyon Kime? Nasıl? Hasta örnekleri ile anlatım

Kardiyolojide diyabetik hasta yönetimi
Karşıt Görüş 2
Orta riskli hastalarda ilk seçenek...

Karşıt Görüş 3
Sol ana koroner hastalığında...
Nasıl Yapalım? 3
Spor kardiyolojisi

Kardiyojenik şoku nasıl yönetelim?
Sözlü Bildiriler 25
(SB-128 / SB-133)
Koroner arter hastalığı - 3


Olgu Sunumu 13
(S0-85 / SO-91)
Kardiyak görüntüleme

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright @ 2017 Türk Kardiyoloji Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale