PH Gündem Yıl: 2018 Sayı: 2 / 2018


Pulmoner Vasküler ve Erişkin Doğumsal Kalp Hastalıkları Proje Grubu
Yönetim Kurulu


Başkan:
Dr. Bülent Mutlu

Üye
Dr. Bahri Akdeniz

Üye
Dr. İbrahim Başarıcı

Üye

Dr. Mehmet Akbulut

Üye
Dr. Murat Meriç

Üye
Dr. Sümeyye Güllülü
PH Gündem / "PH GÜNDEM" Nisan 2018 (2)
Editorial
Prof. Dr. Bahri Akdeniz


6. Dünya Pulmoner Hipertansiyon Sempozyumu (6. WSPH)
Dr. Ümit Yaşar Sinan, Dr. Murat Meriç Dr. Deniz Kaptan Özen


Olgu Sunumu
Sena SERT , Bedrettin YILDIZELI, Bulent MUTLU
Marmara University, Faculty of Medicine, Department of Cardiology, Istanbul, Turkey
Alt Başlık: Balloon Pulmonary Angioplasty; Review of BPA-Related Pulmonary Injury, Therapeutic Strategy and Potantial Reasons


Merkezleri Tanıyalım
Alt Başlık: Marmara Üniversitesi Pulmoner Hipertansiyon Merkezi


 2020 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.