AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSÜ TEDAVİ KILAVUZU

 

    GİRİŞ

 1. Akut Miyokard İnfarktüsünde Hastane Öncesi Yaklaşım ve Tedavi
 2. Acil Serviste Tedavi
 3. Trombolitik Tedavi
 4. Acil Girişimci Tedavi ve Cerrahi Tedavi
 5. Akut Miyokard İnfarktüsünde Erken Dönemde Risk Tayini
 6. Akut Miyokard İnfarktüsünde Hemodinamik Takip
 7. Yoğunbakım Ünitesinden Çıkarılma Öncesi Yaklaşım
 8. Akut Miyokard İnfarktüsü Seyrinde Koroner Anjiyografi ve
  Diğer İnvazif Girişimler
 9. Kalp Yetersizliği, Düşük Debi ve Şok Tedavisi
 10. Akut Miyokard İnfarktüsünde Bradiaritmi, Bloklar ve Tedavisi
 11. Akut Miyokard İnfarktüsü Seyrinde Ritm Bozuklukları ve Tedavisi
 12. Akut Miyokard İnfaktüsünde Genel İlaç Tedavisi
 13. Hastane Çıkışı Öncesi Diagnostik İşlemler
 14. Erken Dönemde Rehabilitasyon
 15. Akut Miyokard İnfarktüsünde Sekonder Korunma